Advert

EPDK'dan Yönetmeliklere Uymayan Otogaz İstasyonlarına Para Cezası

EPDK'dan Yönetmeliklere Uymayan Otogaz İstasyonlarına Para Cezası
Advert

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası LPG Otogazistasyonlarında, sorumlu müdür bulundurma zorunluluğu konusunda uyarılarda bulundu.

TMMOB Makine Mühendisleri(MMO) Adana Şubesi, LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında5307 Sayılı Kanunun 16.ncı Maddesinin İlgili Hükmü uyarınca sorumlu müdür bulundurma zorunluluğu bulunduğunu, ilgili yasaya uymayan işletmelerde 2016 yılı için 88 bin 517 liraya kadar idari para cezaları uygulanabildiğini açıkladı. 

MMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu açıklamasında, 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği” nin 1.maddesi gereğince, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarının düzenlendiğine dikkat çekildi ve şu görüşlere yer verildi:

Yönetmelik 2.maddesinde; Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürleri, tanker şoförlerini, dolum personelini, tüp dolum personelini, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personelini, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsamaktadır.

Yönetmelik gereği eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olup, bu kapsamda görev yapacak personelin;

a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı Meslek Odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları,

b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB'a bağlı Meslek Odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almaları şartı aranmakta olup, Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve imalat görevi veremezler diye yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

MMO Adana Şubesi, 10 Mayıs 2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair” yönetmeliğeuymayan işletmelere uygulanacak olan cezai yaptırımlarınbelirlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Yönetmeliğe uygun hareket etmeyen gerçek veya tüzel kişiye soruşturma açılarak,ve soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın 15 (onbeş) günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Kanunun 17. nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda bulunulmadan işlem tesis edilir.” ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır.” İfadelerine yer verildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

MMO Adana Şubesi, bu alanda faaliyet yürüten işletmelerin cezai yaptırımlara maruz kalmaması için, TMMOB tarafından yetkilendirilmiş Sorumlu Müdür bulundurmasının gerekli ve zorunlu olduğunu hatırlatarak işletmeleri uyardı.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından LPG Otogaz istasyonlarında denetimlere başladığı, başta Hatay olmak üzere bölge illerinde bir çok istasyona idari para cezası kestiği bildirildi.

 

 

Advert
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vali Mahmut Demirtaş'tan Kozan'a Ziyaret
Vali Mahmut Demirtaş'tan Kozan'a Ziyaret
Vali Mahmut Demirtaş'tan Kozan'a Ziyaret
Vali Mahmut Demirtaş'tan Kozan'a Ziyaret